Tietosuojakäytännöt – Finlandia Finance Oy

  Finlandia Group tytäryhtiöineen on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi ja pitämään henkilötietosi turvassa. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, kuten finanssialan erityissääntelyä.

  Jakaessasi tietoja kanssamme, pystymme palvelemaan sinua paremmin tarjoamalla esimerkiksi sinulle sopivia tuotteita. Kaikki antamasi tiedot pysyvät luottamuksellisina ja antamiasi tietoja käsitellään vain tarpeen vaatiessa.
   
  Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tietosuojaperiaatteita, joiden mukaan henkilötietoja käsitellään muun muassa aina lainmukaisesti eli käsittelylle on olemassa oikeusperuste. Henkilötietojen käsittely on asianmukaista ja läpinäkyvää ja siksi kerromme siitä tarkemmin tietosuojaselosteissamme. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään ainoastaan tietosuojaselosteissa määriteltyyn käyttötarkoitukseen ja tietoja käsitellään ainoastaan silloin, kun se on tarpeellista käsittelyn tarkoituksen kannalta. Finlandia arvioi säännöllisesti tietosuojaan liittyviä riskejä ja toimintamallejaan turvatakseen henkilötietojen turvallisen, luottamuksellisen ja asianmukaisen käsittelyn.
   
  Tarkempia tietoja tietosuojakäytännöistämme löydät alla olevista tietosuojaselosteista. Finlandia on laatinut seuraavat tietosuojaselosteet henkilötietoryhmien ja rekisteröityjen informoimiseksi.